Privacy Policy – Romanian

Privacy Policy – Romanian

Introducere

Bine ați venit! La TalentClick, scopul companiei se învârte în jurul oamenilor și trebuie să exercităm discreție totală atunci când interacționăm cu oamenii și cu informațiile confidențiale pe care suntem privilegiați să le colectăm. Este o mare responsabilitate. Astfel, pe măsură ce utilizați produsele și serviciile noastre, dorim să vă clarificăm modul în care folosim informațiile și în care vă protejăm dreptul la confidențialitate. Am încercat să prezentăm informațiile într-un mod cât mai simplu și transparent, însă dacă aveți orice întrebare sau nelămurire, vă rugăm să vă puneți în contact cu ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor la privacy@talentclick.com.
Declarația noastră de confidențialitate explică:

  • Ce informații colectăm și de ce le colectăm.
  • Cum utilizăm aceste informații.
  • Opțiunile pe care le oferim, inclusiv modul de accesare și actualizare a informațiilor.
  • Protecția rezidenților din UE în baza Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

TalentClick Workforce Solutions Inc.

TalentClick Workforce Solutions Inc. și diviziile, filialele, parteneriatele și reprezentanțele sale respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de acționari, clienți, contractori, furnizori, asociați de afaceri și membri ai publicului. Aceste principii se bazează pe, fără a se limita la, Modelul de bune practici al Asociației Standardelor Canadiene privind protecția datelor cu caracter personal și Legea canadiană privind protecția informațiilor cu caracter personal și documentelor electronice.

1) Responsabilitate

Suntem responsabili pentru păstrarea și protejarea datelor cu caracter personal aflate sub controlul nostru. Ofițerul nostru de protecție a datelor are responsabilitatea de a  asigura conformitatea cu aceste principii.

2) Identificarea scopului

Înainte de a colecta datele dvs. personale, vom identifica scopul pentru care aceste informații sunt colectate. Evaluările sunt create pentru a furniza informații personale caracteristice pentru instruirea, dezvoltarea, plasarea angajaților sau în scopuri de cercetare.

3) Consimțământ

Utilizarea site-ului nostru web sau a oricăror produse sau servicii indică consimțământul dvs. implicit și acceptarea Condițiilor de utilizare. Luarea la cunoștință și consimțământul dvs. sunt necesare pentru colectarea, utilizarea sau dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care acest lucru este cerut sau permis de lege. TalentClick solicită ca toți participanții care realizează o evaluare să își dea consimțământul informat pentru a participa la procesul de evaluare. Acest concep de consimțământ informat stă la baza tuturor normelor și legilor actuale și prevăzute privind protecția datelor. Pentru ca participanții la evaluare să își dea acordul în informat, aceștia trebuie să înțeleagă scopul evaluării, modul de utilizare a datelor furnizate și de protecție a acestor date.

4) Limitarea colectării

Vom limita colectarea informațiilor dvs. personale strict la ceea ce este necesar pentru scopurile identificate. Vom colecta informații doar prin mijloace corecte și legale. TalentClick folosește cookie-uri și înregistrează adresele IP ale vizitatorilor pentru a optimiza sistemele și procesele noastre interne. Unele site-uri către care trimitem pot utiliza cookie-uri, însă noi nu avem acces la acestea și nu le putem controla. TalentClick nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul sau politicile de confidențialitate ale site-urilor web către care trimite sau care trimit către site-ul nostru.

5) Limitarea utilizării, dezvăluirii și păstrării datelor

Datele furnizate de către participanți vor fi considerate strict confidențiale și vor fi comunicate exclusiv părților care au inițiat procesul de evaluare. TalentClick va păstra datele trimise de participanți și va elimina toate informațiile de identificare a acestora în cazul în care datele vor fi utilizate în scopuri de cercetare. Nu vom utiliza sau dezvălui datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate, cu excepția situației în care dvs. ați consimțit contrariul sau în care ni se solicită sau ne este permis de lege. Vom păstra informațiile dvs. personale numai atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini aceste scopuri.

Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal contactând ofițerul nostru de protecție a datelor la privacy@talentclick.com.

6) Acuratețe

Vom păstra informațiile dvs. personale într-o formă exactă, completă și actualizată care este necesară pentru a îndeplini scopurile pentru care urmează să fie utilizate. Puteți contesta acuratețea și caracterul complet al informațiilor dvs. personale și le puteți modifica dacă este cazul.

7) Măsuri de protecție

Vom proteja datele dvs. cu caracter personal referitor la politicile și practicile care se aplică gestionării datelor dvs. cu caracter personal. TalentClick își ia toate măsurile de precauție pentru a proteja informațiile utilizatorilor noștri prin utilizarea metodelor de criptare SSL și a politicilor interne ale companiei în ceea ce privește divulgarea informațiilor despre utilizatori. Toate informațiile trimise prin Internet sunt într-un format criptat. Cu toate acestea, deoarece Internetul este un mediu nou pentru furnizarea aplicațiilor software, TalentClick nu își asumă responsabilitatea pentru orice întârzieri, pierderi de date sau informații personale dobândite. Vă rugăm să rețineți că am luat toate măsurile posibile pentru ca probabilitatea realizării acestor evenimente să fie minimă.   

8) Deschidere

Vom pune la dispoziție informații cu privire la politicile și practicile care se aplică gestionării datelor dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să țineți cont că tehnologiile de pe Internet evoluează rapid și cele mai bune practici se află în continuă dezvoltare. În consecință, aceste instrucțiuni pot fi modificate. Orice astfel de modificări vor fi afișate pe această pagină.  

9) Acces individual

La cererea ofițerului responsabil cu protecția datelor al TalentClick, veți fi informați despre existența, utilizarea sau divulgarea informațiilor dvs. personale și veți primi acces la acestea, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Puteți contesta exactitatea și caracterul complet al informațiilor și le puteți modifica dacă este cazul.

10) Întrebări despre respectarea acestor principii

Puteți adresa orice întrebare sau îngrijorare legată de respectarea acestor principii contactând ofițerul nostru de protecție a datelor. De asemenea, îl puteți contacta pe ofițerul nostru pentru a adresa orice întrebare sau reclamație cu privire la datelor dvs. personale la: privacy@talentclick.com

 

11) Protecția rezidenților UE – Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Ce este GDPR?

GDPR este prescurtarea de la Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal, care a intrat în vigoare la 25 mai 2018. Acesta a fost adoptat de Parlamentul European pentru a armoniza legislația privind protecția datelor la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE). Scopul său este de a sprijini viața privată ca drept fundamental al omului și, prin urmare, acordă rezidenților UE drepturi asupra modului în care datele lor cu caracter personal sunt prelucrate și utilizate.

Ce drepturi oferă TalentClick rezidenților UE în conformitate cu GDPR?

Drepturile unui rezident UE urmând GDPR și modul în care puteți exercita aceste drepturi în ceea ce privește TalentClick, sunt:

  • Dreptul de acces: ne puteți întreba ce date personale sunt procesate (utilizate), de ce și unde. 
  • Dreptul la rectificare: dacă doriți să corectați, să revizuiți sau să eliminați oricare dintre datele pe care le deținem. 
  • Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de „a fi uitat”): dacă ne solicitați acest lucru în orice moment, vom elimina definitiv informațiile dvs. personale din sistemele noastre.

 

  • Dreptul de a restricționa procesarea: dacă considerați că datele dvs. cu caracter personal sunt incorecte sau au fost colectate ilegal, puteți solicita utilizarea limitată a acestor date. 
  • Dreptul la portabilitate: vă oferim posibilitatea de a deplasa datele legate de evaluare către o terță parte în orice moment. 
  • Dreptul de a obiecta: dacă decideți că nu mai doriți să permiteți includerea datelor dvs. în analizele noastre sau ca noi să le folosim pentru a vă furniza conținut personalizat în orice moment, ne puteți contacta pentru a solicita eliminarea acestor date.

Dacă aveți o solicitare legată de drepturile dvs. în conformitate cu GDPR sau dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să vă adresați ofițerului nostru responsabil cu protecția datelor la privacy@talentclick.com.