Terms of Use – Romanian

Terms of Use – Romanian

Introducere

Bine ați venit! Vă mulțumim pentru interesul legat de TalentClick. La fel ca orice altă organizație de nivel mondial, ocazional trebuie să cream anumite politici și acorduri care să guverneze relațiile noastre cu clienții, vânzătorii, partenerii, participanții la evaluări, și chiar cu persoanele care navighează pur și simplu pe site-ul nostru web. Am încercat să definim Condițiile de utilizare în concordantă cu termenii și limbajul standard folosit de mulți alții în industria noastră. Cu toate acestea, vă rugăm să citiți cu atenție acest acord înainte de a accesa sau de a utiliza site-ul sau de a realiza o evaluare. Prin accesarea sau utilizare site-ului, vă oferiți acordul de a respecta termenii și condițiile enunțate în continuare. Dacă nu doriți să respectați acești termeni și condiții, nu veți putea accesa sau utiliza site-ul sau alte produse și servicii.

ACORD “CONDIȚII DE UTILIZARE” ONLINE

TalentClick Workforce Solutions Inc.

 

Consimțământul informat al participanților la evaluare

Prin utilizarea acestui site sau a anumitor servicii ale site-ului care implică realizarea unei evaluări, vă oferiți consimțământul informat pentru a participa în procesul de evaluare. Conceptul de consimțământ informat stă la baza tuturor normelor și legilor actuale și prevăzute privind protecția datelor. Pentru ca participanții la evaluare să își dea consimțământul informat, aceștia trebuie să înțeleagă scopul evaluării și modul de utilizare a datelor rezultate din evaluare și de protecție a datelor.

 • Scop: această evaluare este creată pentru a furniza informații personale caracteristice necesare pentru instruirea, dezvoltarea, plasarea angajaților sau în scopuri de cercetare.
 • Utilizarea și protecția datelor: datele transmise de participanți vor fi tratate într-un mod strict confidențial și nu vor fi comunicate nimănui în afară de părțile care au inițiat procesul de evaluare. TalentClick va reține datele trimise de participanți și va elimina toate informațiile de identificare a acestora în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri de cercetare.

Datele dvs. personale și alte informații pe care ni le furnizați sunt protejate de Politica noastră de confidențialitate.

Protecția rezidenților din UE în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) face obiectul Politicii noastre de confidențialitate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați întreaga noastră Politică de confidențialitate.

 

Condiții

TalentClick Workforce Solutions Inc. (denumită în continuare “TalentClick”) vă oferă drepturi și acces la site-ul nostru www.talentclick.com și la diferitele sale pagini de destinație, precum și la portalurile noastre de evaluare (denumite, în mod colectiv, ”site-ul”) și oferă conținutul site-ului, alături de toată informația, toate rapoartele, evaluările, documentele, comunicările, fișierele, textele, graficele și programe software prin intermediul acestui site (denumite, în mod colectiv, ”materiale”). Toate serviciile de testare sau alte servicii oferite de TalentClick sau terțe părți (”Serviciile”) sunt disponibile prin intermediul site-ului, disponibile pentru a fi utilizate în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în acest document și cu orice modificări aduse acestui document pe care TalentClick îl poate publica la diferite intervale (”Condițiile de utilizare”).

TalentClick poate modifica aceste Condiții de utilizare și orice alte norme și reguli publicate pe site la diferite intervale de timp, la totala sa discreție. Sunteți de acord să revizuiți periodic acordul pentru a vă informa cu privire la astfel de modificări și utilizarea și accesul dvs. continuu pe acest site sau utilizarea oricăror materiale sau servicii accesibile prin intermediul site-ului reprezintă acceptul dvs. privind modificările.

Dacă nu respectați aceste condiții de utilizare acum sau în viitor, permisiunea dvs. de a utiliza acest site va fi înlăturată în mod automat și orice materiale de pe acest site pe care le-ați descărcat sau imprimat trebuie să fie distruse imediat.

 

Proprietatea intelectuală

Întreg conținutul site-ului este protejat de legile internaționale privind drepturile de autor și mărcile înregistrate. TalentClick Workforce Solutions Inc. este titularul drepturilor de autor și al mărcilor înregistrate. Orice utilizare neautorizată a materialelor sau serviciilor acestui site poate încălca aceste legi și aceste Condiții de utilizare.

Acceptarea condițiilor

Prin accesarea sau utilizarea acestui site în orice mod, inclusiv, fără limitări, utilizarea oricăror servicii, descărcarea oricăror materiale sau, pur și simplu, navigarea pe paginile acestui site, sunteți de acord să respectați aceste Condiții de utilizare.

Vă angajați să nu copiați, republicați, creați, transmiteți, modificați, licențiați, sublicențiați, realizați inginerie inversă sau creați lucrări derivate bazate pe acest site, materialele sau serviciile sale sau selectarea și aranjamentul acestora, cu excepția situațiilor în care aveți autorizația explicită în cadrul acestor Condiții de utilizare. În plus, sunteți de acord să nu realizați nicio extragere de date, să nu utilizați roboți sau metode similare de colectare și extragere a datelor în legătură cu acest site.

Atât site-ul, cât și materialele și serviciile oferite, sunt proprietatea TalentClick Workforce Solutions Inc. și, prin utilizarea site-ului de către dvs., nu se transferă niciun titlu sau alt interes către dvs.

Puteți imprima și descărca porțiuni de materiale din diferite zone ale site-ului exclusiv pentru uzul dvs. propriu și necomercial, cu condiția să acceptați să nu modificați sau să nu ștergeți niciun fel de notificare privind drepturile de autor sau de proprietate din conținutul materialelor și să recunoașteți, verbal sau în scris, originea acestor materiale.

Sunteți de acord să oferiți TalentClick o licență mondială neexclusivă, scutită de redevențe și perpetuă cu dreptul de a sublicenția, reproduce, distribui, transmite, crea lucrări derivate, afișa în mod public și utiliza în public orice materiale și alte informații (incluzând, fără limitări, idei conținute în acestea pentru produse și servicii noi sau îmbunătățite) pe care le trimiteți prin e-mail către TalentClick, prin toate mijloacele și în orice mediu cunoscut în momentul actual sau dezvoltat ulterior.

Sunteți de acord să nu realizați niciun demers împotriva TalentClick pentru orice presupusă sau reală încălcare sau însușire ilegală a oricărui drept de proprietate în comunicările dvs. către TalentClick.

Datele dvs. personale și anumite alte informații pe care ni le furnizați se supun Politicii noastre de confidențialitate. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate completă de pe site-ul nostru.

 

Comportamentul utilizatorului

Prin utilizarea acestui site și a tuturor serviciilor și materialelor disponibile în cadrul lui, vă oferiți acordul:

 • Să nu perturbați sau interferați cu securitatea sau să nu dăunați acestui site sau oricăror servicii, materiale, resurse de sistem, conturi, parole, servere sau rețele conectate sau accesibile prin intermediul site-ului sau a altor site-uri afiliate sau conectate ;
 • Să nu încărcați, publicați sau să transmiteți prin intermediul site-ului orice viruși sau fișiere dăunătoare, perturbatoare sau distructive;
 • Să nu creați o identitate falsă;
 • Să nu utilizați sau să încercați să utilizați contul, parola, serviciul sau sistemul altui utilizator fără autorizația expresă a TalentClick;
 • Să nu încălcați în mod intenționat sau neintenționat orice lege locală, a statului, a provinciei, națională sau internațională sau orice reglementări care au putere legală.
 • Să respectați toate instrucțiunile, manualele, directivele sau alte publicații disponibile utilizatorilor în cadrul site-ului, cu privire la utilizarea materialelor sau serviciilor sale.
 • Să anunțați imediat TalentClick dacă aveți informații legate de orice activitate neautorizată care folosește datele dvs. sau dacă suspectați că confidențialitatea informațiilor contului dvs. a fost compromisă.  

 

Înregistrarea utilizatorilor

Gestionarea conținutului și a comunicărilor

TalentClick își rezervă dreptul, la deplina sa discreție, de a șterge sau elimina conținutul utilizatorilor de pe site și de a vă restricționa, suspenda sau rezilia accesul la toate părțile acestui site, în orice moment și fără notificare prealabilă sau necesitate de asumare a răspunderii.

TalentClick poate, dar nu este obligată, să monitorizeze sau să revizuiască (i) orice zone ale site-ului unde utilizatorii transmit sau publică conținut, incluzând, dar fără a se limita la, zonele în care sunt disponibile servicii și (ii) orice conținut al oricărui utilizator.

În măsura maximă permisă de lege, TalentClick nu va fi responsabilă în ceea ce privește conținutul utilizatorilor prevăzut în dispozițiile legale privind drepturile de autor, calomnie, confidențialitate, conținut obscen sau altele.

 

Declarația de non-garanție

Utilizând acest site și serviciile sale, înțelegeți și sunteți de acord în mod expres că:

 • Site-ul și serviciile conținute în cadrul acestuia sunt furnizate „așa cum sunt” și pe baza disponibilității și utilizați site-ul și serviciile pe propriul dvs. risc
 • TalentClick neagă toate garanțiile de toate felurile, exprese sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la, garanțiile implicite sau condiții de vandabilitate și compatibilitate cu un anumit scop și neîncălcare a drepturilor.
 • TalentClick nu oferă nicio garanție privind exactitatea, fiabilitatea, calitatea sau disponibilitatea pentru orice produse, materiale sau servicii puse la dispoziție pe site.
 • Orice deteriorare a computerului dvs. sau pierdere de date care rezultă din utilizarea site-ului sau a serviciilor din cadrul acestuia sau din descărcarea oricăror materiale va fi responsabilitatea dvs. și se va face la discreția dvs.
 • Niciun sfat și nicio informație obținute de pe site sau din serviciile sale, fie în mod scris sau oral, nu vor crea nicio garanție care nu este specificată în mod expres.

În plus, TalentClick nu oferă nicio garanție sau declarație cu privire la faptul că:

 • Serviciile vor îndeplini cerințele dumneavoastră
 • Serviciile vor fi neîntrerupte, prompte, sigure și fără erori
 • Rezultatele care pot fi obținute din utilizarea serviciilor vor fi precise sau fiabile
 • Calitatea oricăror produse, servicii, informații sau alte materiale achiziționate sau obținute de dvs. prin intermediul serviciilor vă vor satisface așteptările
 • Orice eroare de software va fi corectată

Limitarea răspunderii

În măsura în care nu este interzis de legislația aplicabilă, TalentClick nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune directe, indirecte, incidentale, speciale, secundare, punitive, sau exemplare, incluzând, dar fără a se limita la, daune din pierderi de profit, venituri, fond comercial, utilizare, date, comenzi transmise electronic sau alte avantaje economice (chiar dacă TalentClick a fost informată despre posibilitatea unor astfel de daune) indiferent de cum s-au produs și de orice teorie a responsabilității, fie de tip contractual (inclusiv încălcări fundamentale), prejudiciu (inclusiv neglijența) sau care decurge din sau este legată de:

 • Utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciile;
 • Costul achiziției de bunuri și servicii de schimb achiziționate sau obținute sau mesaje primite sau tranzacții introduse de servicii sau rezultate din acestea;
 • Accesul neautorizat la datele dvs. sau modificări ale transmisiilor de date;
 • Declarații sau comportamente ale oricărei terțe părți privind serviciile sau site-ul;
 • Orice alte aspecte legate de servicii, inclusiv materialele sau conținutul pe care îl puteți descărca, utiliza, modifica sau distribui de pe site.

Dvs. aveți responsabilitatea exclusivă pentru protecția adecvată și copia de securitate a datelor și/sau echipamentului utilizat în legătură cu site-ul și nu veți realiza o reclamație împotriva TalentClic pentru pierderea datelor, timpul de re-executare, rezultate inexacte, întârzieri de muncă sau pierderi de profit rezultate din utilizarea conținutului.

Sunteți de acord să considerați TalentClick lipsită de culpă și să nu înaintați nicio acțiune legală împotriva TalentClick pentru orice reclamație bazată pe utilizarea site-ului, fie de tip contractual (inclusiv încălcări fundamentale), prejudiciu (inclusiv neglijența) sau altfel, cu excepția cazului în care TalentClick este împiedicată de lege să realizeze astfel de excluderi sau limitări.

 

Linkuri

Serviciile din cadrul acestui site pot furniza linkuri către alte site-uri sau resurse web. Deoarece TalentClick nu are control asupra acestor site-uri sau resurse, va fi necesar să luați la cunoștință și să vă oferiți acordul legat de faptul că TalentClick nu își asumă responsabilitatea pentru disponibilitatea acestor site-uri și resurse externe și nu susține și nu este răspunzător pentru orice conținut, material publicitar, produse sau servicii disponibile în cadrul acestor site-uri sau resurse sau către care acestea trimit. În continuare, luați la cunoștință și sunteți de acord ca TalentClick nu va fi răspunzătoare, în mod direct sau indirect, pentru niciun prejudiciu sau pierdere cauzate sau despre care se presupune că ar fi cauzate de utilizarea sau încrederea oferită acestui conținut, bunurilor sau serviciilor disponibile în cadrul acestor site-uri sau resurse sau către care acestea trimit.

 

Încetarea utilizării

TalentClick își rezervă dreptul, la deplina sa discreție, de a întrerupe sau suspenda dreptul dvs. de a utiliza site-ul, de a elimina sau suspenda contul dvs., și de a refuza orice utilizare actuală sau viitoare a serviciilor sale dacă consideră, cu bună-credință, că nu ați respectat Condițiile de utilizare prezentate anterior.